Get Up to 40% OFF New Furniture Deals * Limited time only.

เฉลยแล้ว!! ขีดปลายตะเกียบ มีไว้ทำไม

เฉลยแล้ว!! ขีดปลายตะเกียบ มีไว้ทำไม

รอยขีดบนปลายตะเกียบ มีไว้ทำไม มีประโยชน์อะไร ทำไมต้องมีขีด หรือมีไว้แค่ความสวยงามเท่านั้น

🥢ช่วยผู้พิการทางสายตาให้สามารถหาตำแหน่งได้ว่าควรจับบริเวณไหนของตะเกียบ
🥢รอยขีดบนปลายตะเกียบ ใช้รับประทานกับอาหารที่คีบได้ยาก สามารถกันลื่นเวลาคีบอาหาร